Протокол от Общо отчетно изборно събрание на ЗХС''Тракия'' проведено на 01,10,2022г. в гр. Хасково!
Вторник, 04 Октомври 2022г. 10:54ч.

Протокол 2022 от ОС на ЗХС можете да намерите в раздел ''документи'' /  ''Протоколи от ОС''!