ЗХС области и Хандбални Клубове

ЗХС „Тракия” обхваща областите: Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Старозагорска, Хасковска, Кърджалийска, Бургаска, Сливенска и Ямболска