Картотекиране на деца до 10 и 11г.
Понеделник, 25 Януари 2010г. 15:58ч.

Краен срок за картотекиране на момчета, момичета и смесени отбори е до 30.01.2010г.