ПОКАНА за ОС на ЗХС''ТРАКИЯ''
Четвъртък, 28 Септември 2023г. 06:26ч.

 

П О К А Н А

от Зонален хандбален съюз’’Тракия’’

Имам удоволствието да Ви поканя на Общо отчетно изборно годишно събрание на ЗХС’’Тракия’’, което ще се проведе на 30 септември /събота/ 2023г. от 11.00 часа в гр. Хасково, в сп. зала ‘’В. Даскалов’’, при следния дневен ред:

Дневен ред:

11.00ч. Откриване

11.10ч. Приветствие от доц. Димитър Станков – Президент на зона’’Тракия’’

11.15ч. Анализ на дейността за отчитания период 2022/2023г.

/докладва: И. Миладинова/

11.35ч. Отчет на Зоналната съдийска колегия.

/докладва: Р. Стоянов/

11.45ч. Отчет на Зоналната дисциплинарна комисия.

/докладва: С. Муртазали/

12.55ч. Отчет на Контролния съвет на ЗХС.

/докладва: М. Стаматова/

12.05ч.  Разпускане на Комисиите на зона Тракия – ЗСК, ЗТМК и контролен съвет.

Кафе –пауза

12.30ч. Разяснение на Указанието за провеждане на Първенствата за подрастващи и ‘’Б’’ РХГ

/докладва: И. Миладинова/

13.00ч. Изказвания и предложения

13.10ч. Утвърждаване на Програмите за есенния полусезон на 2023/2024

13.20ч. Закриване на събранието

13.30ч.Картотекиране на отборите:

Картотекирането на всички отбори ще се извърши в офиса на ЗХС''Тракия'' в гр. Хасково, сп.зала''Спартак'', ет.3, стая 7 по следния график:

-          отборите от Старозагорска и Хасковска област на 03,10,2023г. от 09,00ч.

-          отборите от Пазарджишка, Пловдивска и Бургаска област на 30,09,2023г. от 09,00ч. или по Еконт на адрес: Офис на еконт: Хасково ,,Княз Борис’’ за Ирина Миладинова - 0899855628

ВАЖНО! ВАЖНО! За всеки отбор ще бъде картотекиран по отделно треньор и ръководител, ако има такива на гърба на картотечния списък, моля да имате в предвид, че това ще увеличи средствата за картотекиране!

При картотекирането трябва да се представят следните документи:

1.Картотечен списък 2 екземпляра / от новата бланка/ попълнен на компютър./обръщам внимание за попълване на всички данни и подписи на състезателите, както и на обратната страница на картотечния списък/

2.Малък жълт картон /отпаднаха големите жълти картони/ на състезателя/ка за тези, които ще бъдат картотекирани за първи път./неважи за М и Ж 10 год./

3.Редовно заверен периодичен преглед, който ще важи за цялата година.

4.Медицинско удостоверение за участие на състезателите в по-горна възрастова група.

5.Документ за платена такса за картотекиране, правоучастие и депозитна вноска / ако няма такава/.

6.Сертификат за преминаване от друг отбор/ ако има такива състезатели/ + Заявление за смяна на членство.

При картотекирането възрастта се удостоверява със:

-До навършване на 14 г. с акт за раждане или международен паспорт.

-След навършване на 14г. с лична карта или международен паспорт.

Няма да се допускат до състезания Некартотекирани състезатели/ки.

Присъствието на поне един представител от клуба е задължителен!