Лицензирани Делегати, съдии и секретари за състеза