Публикувани са Програмите от есенния полусезон на Зоналното първенство в ЗХС''Тракия'' за 2022/2023г.
Понеделник, 10 Октомври 2022г. 08:32ч.

 

Краният вариант на Програмите за есенния полусезон на зона ..Тракия'' е публикуван на сайта в раздел ,,документи''!

Моля, всеки клуб да актуализира Програмите си!