Разяснения по отношение Ковид 19 правилата за провеждане на спортни мероприятия към 22.10.2021г.
Петък, 22 Октомври 2021г. 15:24ч.

 

 

ДО: ХАНДБАЛНИТЕ КЛУБОВЕ

Уважаеми колеги, Във връзка с противоепидемичните мерки наложени в страната и със Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021г. на Министъра на Здравеопазването се въвеждат следните изисквания при организирането и провеждането на спортни мероприятия:

т. 19. от Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021г. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика. т. 31. от Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021г.

Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25 и 26, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и.

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

Също така искам да Ви обърна внимание относно изискването в т. III от Ковид 19 правилата, КОЯТО СТРИКТНО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА а именно:

III. Провеждане на състезания. Публика:

1. Всеки клуб домакин на среща или турнир от ДП за подрастващи, мъже и жени трябва да определи Отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки за съответното състезание, като изпрати на БФ Хандбал (на вниманието на Теодор Илиев – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ) името и контактите на лицето най-късно 2 дни преди началото на състезанието; Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки е длъжен да следи заедно с Дежурния (Делегата) представител на БФ Хандбал за спазването на всички мерки, посочени в настоящия документ и отговаря от името на ХК домакин за изпълнението им.

2. Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки на състезанието осъществява контакт с компетентни представители на хотела (хотелите), където ще бъдат настанени отборите, и ресторанта (ресторантите), където ще се хранят отборите, с цел да се установят подходящи противоепидемични мерки за участниците и във времето, когато са извън хандбалната зала.

Използването на декларациите от персонал, официални лица, състезатели и придружители на състезатели под 18 годишна възраст остава в сила !