Публикуван е Протокол от Заседанието от ОС на ЗХС''Тракия'' на 02,10,2021г.
Четвъртък, 07 Октомври 2021г. 10:20ч.

Протокола можете да намерите в раздел ''документи'' на сайта!