Покана за Общо отчетно годишно събрание на ЗХС’’Тракия’’
Вторник, 28 Септември 2021г. 12:53ч.

П О К А Н А

от Зонален хандбален съюз’’Тракия’’

Имам удоволствието да Ви поканя на Общо отчетно годишно събрание на ЗХС’’Тракия’’, което ще се проведе на 02 октомври /събота/ 2021г. от 11.00 часа в гр. Хасково, в сп. зала ‘’В. Даскалов’’, при следния дневен ред:

Дневен ред:

11.00ч. Откриване

11.10ч. Приветствие от доц. Димитър Станков – президент на зона’’Тракия’’

11.15ч. Анализ на дейността за отчитания период 2020/2021г.

/докладва: И. Миладинова/

11.35ч. Отчет на Зоналната съдийска колегия.

/докладва: К. Костадинов/

11.45ч. Отчет на Зоналната дисциплинарна комисия

/докладва: Й. Давид/

12.55ч. Отчет на Контролния съвет на ЗХС

/докладва: М Стаматова/

12.05ч. Кафе –пауза

12.10ч. Разясняване на Указанието за провеждане на Първенствата за подрастващи и ‘’Б’’ РХГ за 2021/2022г.

/докладва: И. Миладинова/

12.30ч. Разясняване на Задължителните инструкции във връзка с мерките срещу КОВИД-19

/докладва: И. Миладинова/

12.50ч. Изказвания и предложения

13.00ч. Утвърждаване на заявките 2021г.

13.10ч. Закриване на събранието

13.20ч.Картотекиране на отборите:

Картотекирането на всички отбори ще се извърши в офиса на ЗХС''Тракия'' в гр. Хасково, сп.зала''Спартак'', ет.3, стая 7 по следния график:

-        отборите от Старозагорска и Хасковска област на 04,10,2021г. от 09,00ч.

-        отборите от Пазарджишка, Пловдивска и Бургаска област на 02,10,2021г. от 09,00ч. или по Еконт на адрес: Офис на еконт: Хасково ,,Княз Борис’’ за Ирина Миладинова - 0899855628

При картотекирането трябва да се представят следните документи:

1.Картотечен списък 2 екземпляра / от новата бланка/ попълнен на компютър./обръщам внимание за попълване на всички данни и подписина състезателите, както и на втората страница на картотечния списък/

2.Картон на състезателя/ка за тези, които ще бъдат картотекирани за първи път./неважи за М и Ж 10 год./

3.Редовно заверен периодичен преглед.

4.Медицинско удостоверение за участие на състезателите в по-горна възрастова група.

5.Документ за платена такса за картотекиране, правоучастие и депозитна вноска / ако няма такава/.

6.Сертификат за преминаване от друг отбор/ ако има такива състезатели/ + Молба.

При картотекирането възраста се удостоверява със:

-До навършване на 14 г. с акт за раждане и ученическа карта, или международен паспорт.

-След навършване на 14г. с лична карта или международен паспорт.

Няма да се допущат до състезания Некартотекирани състезатели/ки.

 

Присъствието на поне един представител от клуба е задължителен!