Разяснение относно ситуацията в спортно-състезателния календар 20/21
Понеделник, 11 Януари 2021г. 19:26ч.

 

Всичко това, Ви бе изпратено на имейлите на клубовете, моля да бъде отговорено в срок!

В Протокола, който публикувам става ясно относно промените в ДСК за всички възрасти:

ПРОТОКОЛ от заседание на Спортно-техническата комисия

По време на срещата беше разгледана актуалната ситуация с оглед на продължаващата пандемия от COVID-19 и епидемичната обстановка в страната. Съставът на комисията обърна сериозно внимание на Вътрешния спортен календар и оптимизацията му, за да бъдат реализирани всички планирани финални турнири през спортно-състезателната 2020/21.

Съгласно изискванията на Министерството на младежта и спорта, всички картотекирани лица, навършили 18 год. подлежат на ежемесечен тест за наличие на COVID-19, извършван чрез PCR или Антиген тест /разяснения относно тази разпоредба можете да намерите в края на писмото/ . Тази разпоредба е детайлно разписана в „Правилата против разпространението на COVID-19” на БФХ, като тя ще бъде прилагана във всички състезания за юноши и девойки до 19 год., както и от всички отбори – участници в „А” и „Б” РХГ.

Турнир „Купа България-БФХ”

СТК взе решение финалните турнири да бъдат проведени в рамките на два дни с до 6 (шест) отбора, с изключение на финалния турнир за Девойки старша възраст Ж16, където при потвърдени заявки и от осемте отбора, първенството ще бъде 3 (три) дни. СТК определи датите за провеждане на квалификациите, както и на финалните сблъсъци, а именно:

Девойки до 19 год. Финален турнир: 20-21 февруари 2021г.

Младежи до 19 год. Квалификации: 05 февруари 2021г. Финален турнир: 27-28 февруари 2021г.

Девойки старша възраст Ж16 Финален турнир: 20-21 март 2021г.

Юноши старша възраст М16 Квалификации: 13/14 февруари 2021г. Финален турнир: 03-04 април 21г

Девойки младша възраст Ж14 Квалификации: 27/28 март 2021г. Финален турнир: 17-18 април 21г.

Юноши младша възраст М14 Квалификации: 20/21 март 2021г. Финален турнир: 17-18 април 2021г.

Тъй като срокът за подаване на заявки за участие в турнира, както и за домакинство на финала изтече  преди няколко месеца, но поради негативните обстоятелства напоследък и съпътстващите ги промени, СТК определя нов срок, в който всички клубове, желаещи да вземат участие в турнира или да бъдат домакини, следва да препотвърдят (на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ) своето желание в срок до 20 януари 2021г. (сряда)!!!

Зонални първенства – ЗХС’’Тракия’’

Поради въведените рестрикции от страна на правителството на Р България, календарът в четирите ЗСХ през есенния полусезон беше в голяма степен нереализиран. С оглед на гъстотата на Вътрешния спортен календар на БФХ, компенсирането на пропуснатите мачове е невъзможно. Поради това, СТК взе следното решение, което касае подрастващите:

- При 10-годишните, да се планират и проведат турнири по мини-хандбал по зони, като всеки клуб се задължава да вземе участие в минимум 1 (един) турнирнапомням, че всеки клуб, който няма отбор при 10 годишни, няма да бъде финансиран от БФХ!

- За възрастовите групи момичета и момчета до 11 и до 12 години задължително да се проведе зонален финал във всяка от четирите ЗСХ по програми, изготвени от изп. секретари. – моето предложение по тази точка е да има по два турнира за тези възрасти, като единия от тях да е Зоналния финал, на който отборите  ще бъдат наградени  с купи и медали! За участие в Държавните финали ще имат право всички желаещи отбори да подадат заявка и ако са повече от 12 отбора, ще се проведат квалификации, единствено домакина се класира по право!

- Решение относно провеждането на зонални финали в останалите възрастови групи /14,16 и 19/ следва да се вземе от всеки ЗСХ в зависимост от готовността на участващите отбори – моето предложение е в ЗХС’’Тракия’’ да се проведе поне един турнир – Зонален финал за тези възрасти и накрая да се определи зонално класиране за 20/21, което да послужи за отчитане на клубовете в Общините! На тези турнири отборите ще бъдат наградени с купи и грамоти! За участие в Държавните финали ще имат право всички желаещи отбори да подадат заявка и ако са повече от 8 отбора, ще се проведат квалификации, единствено домакина се класира по право!

- предложението ми за ‘’Б’’ РХГ мъже и жени е до края на спортно-състезателната 20/21 година да се проведат  два турнира, като първия да бъде през месец февруари / повечето отбори ще имат вече направени тестове на състезателите си в този месец, поради участие в други състезания /, а  втория да бъде в края на месец април /до тогава се надявам да отпадне тестирането/ - Зонален финал, на който отборите ще бъдат наградени с купи и грамоти!

Участниците в горепосочените зонални първенства следва да препотвърдят своето участие пред изп. секретари в посочен от тях срок  – срок за препотвърждаване в ЗХС’’Тракия’’ до 22 януари 2021г.

Предложение до УС

СТК възложи на Председателя на комисията да внесе в УС предложение за промяна на чл. 4.3.4 т Наредбата за провеждане на ДП и турнири, а именно – до края на извънредната обстановка в страната, минималния брой състезатели, които трябва да присъстват преди началото на среща от календара при подрастващите да бъде 8 (осем).

Разяснения относно изискванията на правилата срещу разпространението на COVID-19

Във връзка с "новите" Правила срещу разпространението на COVID-19, както и след възникналите текущи въпроси, бих желала да напомня част от изискванията, както и да разясня някои неща. Отново бих искала да акцентирам върху факта, че новостите в правилата не са художествена измислица на някой от ръководството на БФХ, а се базират на конкретни изисквания от страна на ММС, които се опитахме да адаптираме максимално до нашата действителност.

1. Всички  картотекирани лица  над 18г.  възраст  (състезатели, треньори, длъжностни лица,  съдии и делегати  ) задължително ежемесечно извършват на PCR тест или бърз антигенен тест в оторизирано за това здравно заведение или лаборатория за наличие на COVID- 19 до отмяната на обявената в страната извънредна епидемична обстановка. За времето между тестовете здравословното състояние на спортистите се следи от лекар, като информацията се отразява към медицинската документация за всяко лице.

2. Тестът трябва да бъде направен преди първата среща (турнир) през текущия месец, в който картотекираното лице ще вземе участие. Резултатът от теста се предоставя най-късно в деня преди срещата чрез e-mail ( Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ) на БФХ , като след получаването му, картотекираното лице придобива право за участие в срещи от календара. (Резултатът е валиден до края на календарния месец!Лица с непредставени отрицателни тестове за наличие на COVID-19, не се допускат до участие в срещата (турнира). Делегатите на срещите (турнира) получават информация от БФХ за лицата, които имат право да вземат участие и ги проверяват поименно.

3.   Всички картотекирани лица (състезатели, треньори, длъжностни лица, съдии и делегати ) , които вече са преболедували COVID-19 не подлежат на тестване в следващите 6 месеца. Удостоверяването се извършва  чрез предоставянето на положителен резултат от изследване за наличие на  COVID-19  и/или чрез документ от личния лекар  .  Документът се съхранява в  БФ Хандбал  .

Забележка: Във връзка с постъпилите запитвания, Ви уведомявам, че сам по себе си, теста за наличие на Антитела не е документ, който покрива изискванията. Той трябва да е придружен с официален документ от личния лекар, в който е посочена дата на заразяване на лицето с  COVID-19!!! Шестте месеца "гратисен период" важат от датата, посочена от личния лекар.

4.    Преди всяка среща (турнир) състезателите по хандбал представят на дежурният лекар на състезанието бележка от лекар, издадена максимум 72 часа преди състезанието, с което гарантират, че са клинично здрави . В случай, че състезателят има отрицателен PCR тест или бърз антигенен тест в оторизирано за това здравно заведение или лаборатория, извършен максимум 72 часа преди състезанието, то тогава бележка от лекар не е необходима  .

Забележка: Както вече бяхте запознати, изискването за представяне на задължителен предсъстезателен преглед отпадна. Посоченото в тази точка изискване в голяма степен може да се приложи и чрез доскорошно използвания "списък" на състезателите, заверен от лекар с "клинично здрави" срещу всяко от имената.

5. Декларации от състезателите не се изискват! Такива е нужно да бъдат предоставени от официалните лица, длъжностните лица, както и придружителите на състезателите под 18 год. (ако разбира се, има такива).