ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ КЪМ ММС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Четвъртък, 29 Октомври 2020г. 12:19ч.

 

ДО ВСИЧКИ КЛУБОВЕ ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ КЪМ ММС ПРЕЗ 2021 г.

Моля да обърнете специално внимание на изискванията за кандидатстване по проектите.

 1. РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ
 2. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2021г. могат да кандидатстват с проект само за един спорт по Програмата за развитие на спортните клубове за 2021 г.
 3. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 27.11.2020 г.
 4. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.
 1. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:
 • като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
 • – са вписани в Националния регистър на ММС, не по-малко от една година, преди срока за кандидатстване по т. 2;
 • – нямат финансови задължения към държавата;
 • – нямат финансови задължения към съответната община;
 • – нямат задължения към ММС по предходни договори;
 • – имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства;
 • – имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;
 • – са осигурили спортно-педагогически кадри за изпълнение на проекта;
 • – изпълняват антидопинговите правила.