Внимание важно за лицензите на клубовете!
Вторник, 12 Май 2020г. 10:41ч.

 

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Както вече бе публично оповестено, във връзка с влизането в сила на промените в Закона за Физическо възпитание и спорт, всички спортни клубове в страната се нуждаят от пререгистрация и лицензиране, спазвайки определени правила и процедури, посочени във въпросния Закон.

Към този момент в регистъра на спортните клубове в ММС фигурират само 37 спортни клуба, развиващи спорта Хандбал, като за пример през изминалата спортно-състезателна година в първенствата за взели участие 50!

Присъствието на всеки клуб в този регистър му дава право, както да участва в първенствата, администрирани от БФ Хандбал, така и да кандидатства с различни програми пред Министерството на младежта и спорта, всички описани в чл.17 от ЗФВС.

В същата част от Закона е ясно и точно записано също, че спортен клуб, който не е член на лицензирана спортна федерация и не е вписан в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС не може да осъществява голяма част от дейностите си.

В тази връзка Българска Федерация по Хандбал приканва останалите клубове да изпълнят това си задължение във възможно най-кратък срок, както и бихме желали да уведомим всички, че  през спортно-състезателната 2020/21 година до участие в първенствата ще бъдат допускани само клубове, отговарящи на тези изисквания.