ПОКАНА за ОС на ЗХС''Тракия''
Сряда, 25 Септември 2019г. 10:15ч.

 

П О К А Н А

от Зонален хандбален съюз’’Тракия’’

 

Имам удоволствието да Ви поканя на Общо отчетно годишно събрание на ЗХС’’Тракия’’, което ще се проведе на 29 септември /неделя/ 2019г. от 11.00 часа в гр. Хасково, в сп. зала ‘’В. Даскалов’’, при следния дневен ред:

Дневен ред:

11.00ч. Откриване

11.10ч. Приветствие от доц. Димитър Станков – президент на зона’’Тракия’’

11.15ч. Анализ на дейността за отчитания период 2018/2019г.

/докладва: И. Миладинова/

11.35ч. Отчет на Зоналната съдийска колегия.

/докладва: К. Костадинов/

11.45ч. Отчет на Зоналната дисциплинарна комисия

/докладва: Й. Давид/

12.55ч. Отчет на Контролния съвет на ЗХС

/докладва: М Стаматова/

12.05ч. Кафе –пауза

12.10ч. Разясняване на Указанието за провеждане на Първенствата за подрастващи и ‘’Б’’ РХГ за 2019/2020г.

/докладва: И. Миладинова/

12.20ч. Изказвания и предложения

12.30ч. Утвърждаване на заявките и примерните Програми за есенния полусезон на 19/20г.

12.40ч. Закриване на събранието

12.50ч. Картотекиране на отборите от Пазарджишка, Пловдивска и Бургаска област

 

Изп. секретар: Ирина Миладинова