Финансово подпомагане
Събота, 29 Декември 2018г. 18:39ч.

 

За поредна година ММС изисква от спортните федерации справка за дейността на спортните клубове, членове на съответната организация.

Изискваната справка е в тясна връзка с прякото подпомагане на спортните клубове, кандидатствали по Програмата за развитие на спортните клубове за 2019г.


Във връзка с това, всички хандбални клубове в страната следва да попълнят отчетните лист-фишове (които можете да намерите в раздел документи) за дейността на клуба през спортно-състезателната 2017/18, като въз основа на инкасираните точки същите ще попаднат в съответната категория, която ще бъде утвърдена от УС на БФХ.

Насочвам вниманието ви към кратките срокове, посочени в "Системата за разпределение на годишните финансови средства" , както и абсолютно акуратното им изпълнение!!!
Процедурата и информацията по никакъв начин не се различава от ежегодно събираната, със СЛЕДНАТА РАЗЛИКА: Всеки хандбален клуб, подал спортисти към спортно училище следва да попълни приложения файл (информация-спортно училище) и да го изпрати заедно с попълнения отчетен лист-фиш!!!

Общи положения:

1. При условие, че отбори от даден ЗСХ участват в първенството на друг ЗСХ за дадена възраст и пол, то и на двата отбора се начисляват на общо основание равен брой точки като първенци на ЗСХ, в който членуват.

2. При изчисляване на точките, спечелени от състезания по плажен хандбал, се пресмятат точките от таблица 1, умножени по само коефициента за отдалеченост от таблица 2.

3. В срок до 04 януари 2019г., хандбалните клубове следва да представят на Изп.секретар на съответния ЗСХ своя отчетен лист–фиш за съответната спортно-състезателна година.

4. В срок до 09 януари 2019г., Изп.секретари проверяват отчетните лист-фишове на хандбалните клубове и ги внася за утвърждаване от УС на БФХ.

5. УС на БФХ утвърждава начислените точки на ХК до 14 януари 2019. В същия срок, УС на БФХ на основание на утвърдените точки, приема протокол за процентно разпределение и оценка на степента на изпълнение на утвърдените критерии и показатели от хандбалните клубове за дейността им през 2018 год, като го представя в ММС до 15 януари 2019г.

6. ХК с отбори, прекратили участието си в хода на държавните първенства за съответната спортно-състезателна година, независимо от причините, не могат да отчитат участие на тези отбори по показател 1.

7. На хандбални клубове, прекратили спортната си дейност, както и такива, с липсваща регистрация в ММС, не се разпределят финансови средства.