ВАЖНО! Относно финансирането на клубовете
Вторник, 19 Декември 2017г. 10:03ч.

По разпореждане на Б Ф Хандбал в срок до 22 декември 2017г., хандбалните клубове следва да изпратят на Изпълнителните секретари на съответния ЗХС, своя отчетен лист - фиш за съответната спортно - състезателна година 2016/2017г.

В срок до 28 декември 2017г. , Изп. секретари проверяват отчетните лист-фишове на ХК и ги внасят за утвърждаване от УС на БФХ.

 

ХК, не представил отчетен лист -фиш , не може да получи средства от ММС!

 

Забележка: Системата за разпределение на средствата и отчетния лист-фиш можете да намерите в раздел документи на сайта на ЗХС  и в сайта на БФХ!