Срок за картотекиране на М и Ж 10 и 11 г.
Петък, 10 Ноември 2017г. 09:16ч.

Краен срок за картотекирането на М и Ж до 10 и 11 год. за участие

в Зоналното първенство е 03 декември 2017 г.