До всички ХК на ЗХС''Тракия'', относно Общото събрание на зоната!
Вторник, 12 Септември 2017г. 06:30ч.

 

 

Уведомявам Ви, че на 01 октомври 2017 /неделя/ в град Хасково /зала''Спартак''/ от 11.00 часа, ще се проведе Общото събрание на зоната при следния дневен ред:


1. Отчет за дейността през състезателната 2016/2017г.

/Докладва В. Даскалов/


2. Разяснение и коментар на Указанието за новата спортно -състезателна година.

/Докладва В. Даскалов/


3. Отчет на Зоналната съдийска комисия .

/Докладва К. Костадинов/


4. Отчет на Зоналната дисциплинарна комисия.

/Докладва Й. Давид/


5. Разни

 

Дата:12,09,2017г.                  Изп. секретар: В. Даскалов