Пояснение на СТК за фестивалите на деца до 10 и 11г.
Понеделник, 15 Март 2010г. 10:13ч.

СТК внася следните допълнителни изисквания и пояснения при провеждане на фестивалите от категория ''А'' и ''В'', коите се провеждат в два дни:

- регламентиране участието във фестивалите се извършва от ЗХС /чл.7.1.2 от Наредбата/;

-зачитат се само тези прояви, които се провеждат в присъствието на назначен от СТК или ЗХС делегат;

- съгласно Наредбата /чл.7.2.1/ в отборите на ХК могат да участват момчета и момичета, предварително картотекирани в ЗХС;

-отбор, съставен от по-малко от 12 състезатели не се допуска до участие /чл.7.2.2 от Наредбата/;

- един състезател може да играе само в един отбор - участник в проявата;

- не се допуска в един ден отбор да изиграе всичките си срещи, с изключение до четири срещи, при условие, че времетраенето на всяка една от тях регламентирано е с продължителност не повече от 20 минути;

- след завършване на проявата, делегатът изпраща в БФХ нарочен портокол/ отбори, участници, програми, бележки по изискванията и др./, следствие на който СТК извършва категоризация на фестивала.

Същите изисквания се отнасят за фестивалитв от категория ''С'', които могат да се проведат и в един ден.