ВАЖНО за всички Х К от зона ''Тракия''
Понеделник, 15 Март 2010г. 10:10ч.

  Уведомяваме Ви, че повече писма за промени в спортния календар, бюлетини, класиране, указания и др. няма да се изпращат до Х К на хартиен носител.

      Всичко, което Ви интерисува можете да прочетете и да изтеглите на хартиен носител от сайта на ЗХС’’Тракия”  /trakiahandball.org /

      Ако желаете повече подробности и имате нужда от някои материали, които не са публикувани в сайта, може да ми се обадите по безплатния телефон, който бе предоставен на всички Х К от Б Ф Хандбал.

 

 

      15.03.2010г.                                                        Секретар:…………………..
      гр.Хасково                                                                          / В. Даскалов/