Предложение за награждаване на спортни деятели, изявени спортисти и кметове!
Петък, 12 Февруари 2010г. 08:07ч.

С писмо да всички ХК от 11.02.2010г. се изисква предложение за награждаване на навършили кръгли годишнини на изявени деятели и състезатели. Информацията трябва да се изпрати в БФХ най-късно до 10.03.2010г.

Предложението за награждаване на кметове със принос за развитието на хандбала, изграждането и поддържането на спортни обекти и съуръжения. Краен срок за изпращане до БФХ 25.02.2010г.