Ръководство

Управителен съвет:

1.Президент – доц. Димитър Станков
2.Изпълнителен секретар – Ирина Миладинова

Членове:
3.Георги Атанансов - ХК''Панагюрище''
4.Жулиета Тодева - ХК „Топлика”
5.Щерион Василев – Председател на Т М К
6.Руско Стоянов - съдия 
7.Йосиф Давид - Председател на Д К

Комисии:

Треньорско-методическа комисия:
1.Щерион Василев – Председател
2.Георги Атанасов – член
3.Павел Дженев – член

Зонална съдийска комисия:
1.Константин Костадинов – Председател
2.Пею Узунов – член
3.доц. Димитър Станков – член

Дисциплинарна комисия:
1.Йосиф Давид – Председател
2.Александър Богданов – член
3.Ангел Байчев – член

Контролен съвет:

1.Марияна Стаматова – Председател
2.Валентин Будаков - член

3.Йордан Халаджов - член