„Панагюрище”

ХК ‘’Панагюрище ’’

гр. Панагюрище

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационен № 1-073-039

 

 

 

Номер в Министерство на Правосъдието:20031209071

От 09.12.2003 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент: Никола Дерменджиев

0884/ 877 944

 

Лице за контакт (име, длъжност): Любка Карагьозова  -

треньор

 

Контакти

тел:

0888/ 239 453

Сл.тел:0894/599 289

 

факс:

 

 

 

email:

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

Homepage:

 

 

 

Facebook:

 

 

 

Адрес за кореспонденция:

4500Панагюрище, ул.''Оптикоелектрон''1, бл.14,вх.Б.ап.4

 

 

Регистрирани отбори:

Мъже

Жени

/отбележете с ДА,

Момчета 10г.

 

 

Момичета 10г.

да

Момчета до 11г.

Момичета 11г.

да

срещу възр. група /

Момчета 12г.

 

 

Момичета 12г.

да

Юноши младша до 14г.

 

 

Девойки младша 14г.

да

Юноши старша до 16 г.

 

 

Девойки старша16г.

да

Младежи до 19г.

 

 

Девойки 19г.

да

Мъже - ''Б''РХГ

 

 

Жени - "Б" РХГ

да

Мъже -''А'' РХГ

 

 

Жени -''А''РХГ

Треньори

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Ниво

№ Треньорска карта

Възрастова група

1

Георги Атанасов Атанасов

GSM: 0889/666561

четвърто

2010003

"Б"РХГ-ж, Ж19,16,14,12,11.,10

2

Любка Асенова Карагьозова

GSM: 0888239453

Сл.тел:0894/599 289

трето

2010109

"Б"РХГ-ж,

Ж 19,16,14,12,11,10

3

 

 

 

 

Длъжностни лица

 

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Регистрационен №

1

 

 

 

2

 ХК ''Панагюрище '' – ‘’Б’’ Р Х Г - сезон 2017/2018

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Елена Чолакова

1400147

04.11.93

Панагюрище

няма

2

Стефани Новущанова

1401996

14.03.03

----------

-----

3

Диана Ранелекова

1402065

11.04.03

---------

-----

4

Надежда Шилева

1400206

07.04.94

----------

-----

5

Стилияна Кирилова

1402069

27.02.03

-------------

-----

6

Паола Червенкова

1402074

06.01.03

-------------

-----

7

Донка Бояджиева

1402066

20.02.03

-------------

-----

8

Станислава Чакърова

1401670

04.04.01

---------------

----

9

Мария Маслева

1401801

08.08.01

----------------

-----

10

Стиляна Добрева

1401674

18.04.01

---------------

-----

11

Марина Чардакова

1401672

11.02.01

--------------

-----

12

Галя Иванова

1400985

15.02.97

---------------

-----

13

Катрин Чочева

1401805

04.09.02

------------------

-----

14

Стоянка Вардинова

1401834

10.04.02

----------------

----

15 Евелин Драганова 1402947 23,10,02 ------------- ----
16 Николета Иванова 1401802 25,03,02 --------- -----
17 Йоанна Робова 1402946 12,12,02 ---------- ----
18 Габриела Костуркова 1403100 31,12,01 ------- ----

Треньор : Любка Карагьозова и Георги Атанасов


ХК „ Панагюрище” – Девойки Ж - 19 г. – сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Мария Маслева

1401801

08.08.01

Панагюрище

няма

2

Катрин Чочева

1401805

04.09.02

---------

-----

3

Стилияна Добрева

1401674

18.04.01

---------

-----

4

Стефани Новущанова

1401996

14.03.03

--------

-----

5

Стоянка Варадинова

1401834

10.04.02

----------

-----

6

Диана Ранелекова

1402065

11.04.03

----------

-----

7

Стилияна Кирилова

1402069

27.02.03

-----------

-----

8

Николета Иванова

1401802

21.02.02

-----------

-----

9

Евелин Драганова

1402947

23.10.02

-----------

-----

10

Станислава Чакърова

1401670

04.04.01

-----------

-----

11

Марина Чардакова

1401672

11.02.01

-------------

-----
12 Йоана Робова 1402946 12.12.02 ---------- -----
13 Паола Червенкова 1402074 06.01.03 ---------------- -----
14 Донка Бояджиева 1402066 20.02.03 -------------- -----
15 Габриела Костуркова 1403910 31,10,01 ------- -----
16 Валентина Брандийска 1403622 17,05,03 --------- ----

Треньор: Любка Карагьозова и Георги Атанасов

 


ХК „ Панагюрище” – Девойки старша Ж - 16 г.  – сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Николета Иванова

1401802

21.02.02

Панагюрище

няма

2

Венета Николова

1403502

22.08.04

-----------

------

3

Катрин Чочева

1401805

04.09.02

...............

-----

4

Божидара Карагьозова

1402997

04.07.05

-----------

-----

5

Дияна Раленекова

1402065

11.04.03

------------

-----

6

Стоянка Варадинова

1401834

10.04.02

...............

-----

7

Стилиана Кирилова

1402069

27.02.03

................

-----

8

Паола Червенкова

1402074

06.01.03

----------

-----

9

Донка Бояджиева

1402066

20.02.03

-----------

-----
10 Даниела Куртакова 1403007 07.03.04 ------------- -----
11 Стефани Навущанова 1401996 14.03.03 ---------- -----
12 Дарина Кирилова 1403468 22.01.05 ------------ -----
13 Теодора Панова 1403518 13.04.05 --------- -----
14 Йоана Робова 1402946 12.12.02 ------------ -----
15 Евелин Драганова 1402947 23.10.02 ---------- ------
16 Шинка Филипова 1403689 21.12.05 --------- ----
17 Аделина Футекова 1403472 02.09.05 ---------- ----
18 Цветелина Пашова 1403468 28.06.05 --------- -----
19 Валентина Брандийска 1403622 17,05,03 ------- ----

Треньор : Любка Карагьозова и Георги Атанасов

 


 

Х К '' Панагюрище '' -Девойки младша Ж - 14 г. - сезон 2017/2018г.

Номер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Стоеслава Кекова

1403467

26.08.05

Панагюрище

няма

2.

Ваня Шиндарова

1403504

03.11.05

---------

-----

3

Станислава Петрова

1403712

06.02.04

--------

-----

4

Екатерина Баракова

1403542

23.06.05

----------

-----

5

Габриела Щрангова

1403516

12.11.05

----------

-----

6

Божидара Карагьозова

1402977

04.07.05

----------

-----

7

Милка Юрукова

1403891

20.06.05

-----------

-----

8

Дарина Кирилова

1403468

22.01.05

----------

-----

9

Петя Калагларска

1403517

13.01.05

------------

-----

10

Аделина Футекова

1403472

02.09.05

-----------

-----

11

Стела Скачкова

1403513

18.11.06

---------------

-----
12 Габриела Попова 1403509 02.03.06 ---------------- -----
13

Цветелина Пашова

1403468 22.01.05 ----------- ------
14 Даниела Куртакова 1403007 07.03.04 ---------- ------
15 Теодора Панова 1403518 13.04.05 ------------ ------
16 Шинка Филипова 1403689 21.12.05 --------------- -----
17 Кристияна Предьова 1403511 09.07.06 ----------- ------
18 Венета Николова 1403502 29.08.04 ----------- ----
19 Антония Кроснарова 1403517 18,12,06 ----------- -----

Треньор: Любка Карагьозова и Георги Атанасов


ХК „ Панагюрище”  – Момичета Ж - 12 години – сезон 2017/2018

 

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Таня Шикерова

1403507

18.05.06

---------

----

2

Мария Карабойчева

1403863

27.08.07

---------

-----

3

Цветелина Делова

1403798

19.09.07

-----------

-----

4

Стела Скачкова

1403513

18.11.06

-----------

------

5

Габриела Попова

1403509

02.03.06

-----------

-----

6

Николета Дюлгярова

1403864

18.02.07

-----------

----

7

Кристияна Предьова

1403511

09.07.06

------------

-----

8

Елеонора Пашова

1403512

21.04.06

----------

-----

9

Антония Краснарова

1403514

18.12.06

---------

-----

10

Адрияна Иванова

1403519

06.11.06

-------

------

11

Стиляна Футекова

1403508

11.01.06

---------

------

12 Ева Дионисова 1403714 02.09.07 ------------- -----
13 Антония Ранелекова 1403716 06.05.07 ------------- ------
14 Гергана Спасова 1403880 06.06.07 ----------- -----
15 Теодора Пашова 1403878 05.11.07 ------------- -----
16 Иглика Драганова 1403838 19,10,06 --------- ----
17 Кристина Гочева 1403867 15.05.07 ---------- -----
18 Иванка Делирадева 1403717 23.01.06 ------- ----
19 Кристияна Зубева 1403839 17.08.06 -------- -----
20 Даная Бобекова 1403899 19,01,07 ----------- --

Треньор: Любка Карагьозова и Георги Атанасов

 


ХК„Панагюрище ” –Момичета Ж - 11 г. -сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Мария Карабойчева

1403863

27.08.2007

Панаюрище

няма

2

Николета Дюлгярова

1403864

18.08.2007

---------

-----

5

Кристина Гочева

1403867

15.05.2007

----------

-----

7

Елизабет Грънчарова

1403869

25.10.2008

----------

-----

8

Доника Чамова

1403870

27.06.2008

-----------

----

9

Ана-Мария Кьосева

1403871

03.01.2008

-----------

-----

11

Натали Игнатова

1403873

11.06.2008

-----------

-----

12

Герганна Струнджева

1403874

22.08.2008

------------

-----

13

Полина Трендафилова

1403875

25.06.2008

---------

-----

15

Ивелина Шопова

1403877

22.04.2009

---------

----

16

Теодора Пашова

1403878

05.11.2007

----------

------

17

Силвана Димитрова

1403879

15.01.2008

---------------

-------

18

Гергана Спасова

1403880

06.01.2007

----------

------

20

Анета Иванова

1403882

24.06.2007

--------

------

21

Ева Дионисова

1403714

02.09.2007

-----------

-----

22

Антония Раленекова

1403716

06.05.2007

--------

-----

23 Цветелина Делова 1403798 19,09,2007 ------------ ----
24 Даная Бобекова 140899 19,01,2007 ---------- ---
25 Деница Левичарова 1403954 09.05.2007 -------- ----
26 Мария Домусчиева 1403955 25.09.2007 --------- -----
27 Станислава Чопаринова 1403935 11,10,2008 ---- ----
28 Радина Врагова 1403936 19,07,2008 ---- ----
29 Пламена Цуцекова 1403937 22,05,2008 ----- ----

 

Треньор: Любка Карагьозова и Георги Атанасов


ХК„Панагюрище ” –Момичета Ж - 10 г. -сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Силвана Димитрова

1403879

15.03.08

Панагюрище

няма

2

Елизабет Грънчарова

1403869

25.10.08

----------

-----

3

Доника Чамова

1403870

27.06.08

---------

-----

4

Натали Игнатова

1403873

11.06.08

----------

-----

5

Гергана Стунджева

1403874

22.08.08

------------

-----

6

Полина Трендафилова

1403875

25.06.08

---------

-----

7

Ивелина Шопова

1403877

22.04.09

---------

-----

8

Ана-Мария Кьосева

1403871

03.01.08

----------

----

9

Христина Биекова

1403876

12.02.08

----------

-----

10 Виктория Гарноева 1403934 29.07.08 ------ ----
11 Станислава Чопаринова 1403935 11.10.08 -------- ----
12 Радина Врагова 1403936 19.07.08 --------- -----
13 Пламена Цуцекова 1403937 22.05.08 -------- ----
14 Деница Талатинова 1403938 13.09.08 ----------- ---
15 Габриела Кичукова 1403939 03.10.08 ---------- --
16 Анна Жиликова 1403940 20.03.09 ---------- ---
17 Карина Кръстева 1403941 13.11.09 ----------- ----
18 Данислава Петришка 1403942 28.12.09 ---------- --
19 Михаела Гущарова 1403943 20.03.09 ----------- -----
20 Алесия Узунова 1403944 14.07.09 ---------- ---
21 Мирела Оряшкова 1403945 16.05.09 ---------- ---
22 Ивана Кръстанова 1403946 08.07.09 ------------ ---
23 Габриела Петрова 1403947 31.07.09 ----------- --
24 Петромира Предьова 1403948 08.09.09 ----------- --
25 Виктория Калпакова 1403949 17.10.10 ------------ --
26 Наталия Пашова 1403950 13.07.10 ----------- --
27 Мелани Маринска 1403951 12.10.09 ----------- --
28 Стоянка Калагарска 1403952 31.12.10 ----------- ----
29 Мария Василева 1403953 24.02.10 --------- ---
30 Марияна Клинчева 1403628 31,05,09 ---------- -----
31 Йоана Славчева 1403629 13,02,08 --------- ----
32 Пламена Христова 1403630 04,04,09 -------- ------
33 Стефка Шиндарова 1403631 28,12,10 -------- -----
34 Антония Елкина 1403632 08,04,08 --------- -----
35 Рая Янкова 1403639 24,12,10 София ------

 

Треньор: Любка Карагьозова и Георги Атанасов