„АСТИ 91” – Хасково

ХК ‘’АСТИ 91’’

гр. Хасково

 

 

 

 

 

 

Регистрационен № 1-073-064

 

 

Номер в Министерство на Правосъдието: 20040305027

От 05.03.2004 год.

 

 

 

 

 

 

Президент: Йосиф Давид Мешулам

М.тел:0887 20 90 79

Лице за контакт (име, длъжност):Йосиф Давид

Сл.тел: 0894/599 284

Контакти

тел:

дом.тел:038/625219

 

факс:

 

 

email:

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Homepage:

 

 

Facebook:

 

 

 

Адрес за кореспонденция:

6300/Хасково, ул''Средна гора''2

 

Регистрирани отбори:

Мъже

Жени

/отбележете с ДА,

Момчета 10г.

 

 

Момичета 10г.

срещу възр. група /

Момчета 11г.

Да

 

Момичета 11г.

Момчета 12г.

Да

 

Момичета 12г.

Юноши младша 14г.


 

Девойки младша14г.

Юноши старша16г.

да

 

Девойки старша 16г.

Младежи 19г.

да

 

Девойки 19г.

Мъже - "Б" РХГ

да

 

Жени - ''Б''РХГ

Мъже - ''А''РХГ

 

 

Жени -''А'' РХГ

Треньори

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Ниво

№ Треньорска карта

Възрастова група

1

Недялко Танчев Манолов

GSM:0878/695719

Първо

2010320

М 19,16, "Б"РХГ-м

2

Ангел Иванов Колев

GSM:0876/589015

Първо

2010300

"Б" РХГ-м

3

Ваня Христова

GSM:0888/010 883

Сл тел: 0894/599 285

Второ

М 11,12,16

4

Самет Муртазали

GSM:0885/ 334 796

Първо М 19, ''Б''РХГ

Длъжностни лица

 

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Регистрационен №

1

Йосиф Давид

Ръководител

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

ХК „ АСТИ 91” – "Б" РХГ Мъже  – сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Ангел Николов

1401372

04.08.98г.

Хасково

няма

2

Радослав Митков

1400056

10.12.90

----------

-----

3

Тенчо Тенев

1400843

13.06.95

-----------

------

4

Ангел Колев

1000173

22.05.74

-----------

-----

5

Иван Паунов

1403345

02.11.87

-----------

------

6

Станислав Михалев

1401552

04.02.97

Гълъбово

-----
7 Самет Муртазали 1403492 08.07.81 ----------- -----
8 Тодор Кирев 1401396 19.03.99 ---------- ----
9 Петко Петков 1401389 05.06.99 ------- ----
10 Валери Бобачев 1401373 15.11.98 ------ -----
11 Валентин Каваков 1402107 16.03.00 ----- -----
12 Петър Тенев 1401837 28.03.01 -------- -----
13 Румен Димитров 1401842 05.11.01 Хасково ----
14 Петко Петков 1403892 24.02.00 -------- -----
15 Димитър Митев 1403524 30.04.98 ------- -----
16 Веселин Цветков 1401699 14,12,93 ------ ----

Треньор: Недялко Манолов и Ваня Христова


ХК „ АСТИ 91” –Младежи  М - 19 г.  – сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Петко Петков

1403892

24.02.00

Хасково

няма

2

Максим Байгънов

1403785

20.11.02

Хасково

------

3

Костадин Костадинов

1403087

09.01.03

--------

-----

4

Тодор Кирев

1401396

19.03.99

----------

-----

5

Кристиян Тонев

1403338

11.07.03

----------

-----
6 Петко Петков 1401389 05.06.99 --------------- -----
7 Валентин Каваков 1402107 16.03.00 -------- -----
8 Петър Тенев 1401837 28,03,01 Хасково -----
9 Виктор Ванчев 1401448 21,10,02 ----- ------
10 Христо Гемеджиев 1403532 15,04,02 ------- -----
11 Румен Димитров 1401842 05,11,01 ------- -----
12 Васил Делчев 1403482 13,06,02 Пловдив ------
13 Изет Илиев 1401887 18,01,02 Хасково -----
14 Светослав Георгиев 1403533 30,07,02 ------ -----
15 Тони Тотов 1403879 02.03.00 ------- ------
16 Росен Кузев 1403880 23.05.01 -------- ------
17 Костадин Петров 1403086 06.07.03 -------- -----
18 Божидар Вълков 1403875 04.09.03 --------- -----
19 Димо Колев 1403876 05.06.03 --------- -----
20 Георги Колев 1403877 18.03.03 --------- -----
21 Ангел Калинов 1403878 18.08.03 -------- ----
22 Емо Петров 1403295

29,01,03

------- -----

Треньор: Недялко Манолов и Самет Муртазали


ХК „ АСТИ 91” – Юноши старша М - 16 г.  – сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Костадин Костадинов

1403087

09.01.03

Хасково

-----

2

Кристиян Тонев

1403338

11.07.03

Хасково

-----

3

Калоян Петров

1403132

13.06.02

-----------

-----
4 Светослав Димитров 1403533 30.07.02 Хасково ------
5 Масим Байгъмов 1403785 20.11.02 ------------ ------
6 Михаил Христов 1403335 21.06.03 ----------- ----
7 Христо Гемеджиев 1403352 15.04.02 ----------- ---
8 Виктор Ванчев 1401448 21.10.02 ----------- -----
9 Изет Илиев 1401887 18.01.02 ---------- ------
10 Васил Дечев 1403482 13.06.02 ---------- -----
11 Емо Петров 1403295 29.01.03 -------- -----
12 Костадин Петров 1403086 06.07.03 --------- ----
13 Божидар Вълков 1403875 04.09.03 -------- -----
14 Димо Колев 1403876 05.06.03 --------- ----
15 Георги Колев 1403877 18.03.03 ---------- -----
16 Ангел Калинов 1403878 18.08.03 -------- -----
17 Валентин Петков 1403779 05.01.05 ---------- ----
18 Мартин Иванов 1403643 12,07,03 -------- ----

Треньор: Ваня Христова,  Недялко Манолов и Самет Муртазали

 


 

 

ХК„АСТИ 91 ” –Момчета М - 12г. -сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Теодор Генов

1403752

24.07.06

Хасково

няма

2

Крис Михайлов

1403837

25.09.06

------

----

3

Преслав Петров

1403838

26.09.06

-------

-----

4

Радослав Тончев

1403839

06.12.06

---------

-----

5

Николай Донков

1403756

19.11.08

--------

------

6

Никола Делчев

1403757

10.06.06

----------

----

7

Ивайло Тенев

1403759

08.10.09

---------

-----

8

Кристиян Георгиев

1403760

20.05.09

----------

-----

9 Георги Сураджиев 1403870 02.11.07 --------- ------
10 Иван Иванов 1403871 12.11.07 --------- -----
11 Антон Щилянов 1403914 06.08.06 --------- -----
12 Стефан Желязков 1403915 02.11.06 --------- -----
13 Бедирхан Чондол 1403900 18.01.08 ------- -----
14 Живко Митев 1403901 08.05.08 ------- ----
15 Антон Илиев 1403902 11.12.07 ------- ----
16 Александър Атанасов 1403903 04.01.08 ------- ----
17 Георги Георгиев 1403904 29.06.09 ------- ----
18 Петър Христов 1403929 03.07.07 ------ --
19 Ангел Тодев 1403928 23.07.07 ----- ----
20 Димитър Димитров 1403927 30.08.07 ------- ----
21 Станимир Иванов 1403933 06.11.07 ------ -----
22 Генко Панайотов 1403932 10.11.07 ----- -----

Треньор: Ваня Христова и Самет Муртазали

 


 

ХК„АСТИ 91 ” –Момчета М - 11г. -сезон 2017/2018г.

Но

мер

Име на състезателя

Картотека

номер

Дата на раждане

Место-

рождение

Договор до:

1

Бедирхан Чондол

1403900

18.01.08

Хасково

няма

2

Живко Митев

1403901

08.05.08

-----

-----

3

Антон Илиев

1403902

11.12.07

----------

-----

4

Александър Атанасов

1403903

04.01.08

------

-----

5

Георги Георгиев

1403904

29.06.09

-----

-----

6

Ивайло Тенев

1403759

08.10.09

-----

-----

7

Иво Димитров

1403926

10.09.09

-----

-----

8

Димитър Димитров

1403927

30.08.07

----

----

9

Ангел Тодев

1403928

23.07.07

-----

-----

10

Петър Христов

1403929

03.07.07

-----

-----

11

Денислав Калинов

1403930

07.06.09

-----

-----

12

Стилян Стефанов

1403931

06.12.07

-----

-----

13

Иван Иванов

1403871

12.11.07

--------

-----

14

Генко Панайотов

1403932

10.11.07

-------

------

15

Станимир Иванов

1403933

06.11.07

------

------

 

Треньор: Ваня Христова и Самет Муртазали